2

introduksjonskurs 10

https://kajaktiv.no/introduksjonskurs-10
Dato: Onsdag 21. August
Tid: 17:30 til 19:30
Sted: Sarbuvollvn. 25, Høvik - Se kart
Instruktør: Ella R. Jones
Påmelding